Verpleegkundige Interventies

Download Verpleegkundige Interventies PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Verpleegkundige Interventies book now. This site is like a library, Use search box in the widget to get ebook that you want.

If the content Verpleegkundige Interventies not Found or Blank , you must refresh this page manually

Verpleegkundige Interventies


Verpleegkundige Interventies
DOWNLOAD
READ ONLINE
Download Verpleegkundige Interventies PDF/ePub, Mobi eBooks by Click Download or Read Online button. Instant access to millions of titles from Our Library and it’s FREE to try! All books are in clear copy here, and all files are secure so don't worry about it.Verpleegkundige Interventies


Verpleegkundige Interventies
DOWNLOAD
READ ONLINE


Author : Howard K. Butcher
language : nl
Publisher:
Release Date : 2020-06-11Verpleegkundige Interventies written by Howard K. Butcher and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-06-11 with categories.


Dit boek is een vertaling van 'Nursing Interventions Classification (NIC)'. Deze vijfde, herziene Nederlandse editie van Verpleegkundige interventies is gebaseerd op de zevende Amerikaanse druk. Het boek biedt een gestructureerde indeling (taxonomie) van verpleegkundige handelingen en verrichtingen. De belangrijkste kenmerken van de NIC zijn: - volledigheid: 565 interventies, waarvan 15 geheel nieuwe en 95 herziene interventies - evidence-based; - vanuit de bestaande praktijk ontwikkeld; - weerspiegelt de actuele klinische praktijk en recent onderzoek; - duidelijke en klinisch zinvolle terminologie; - gebruiksvriendelijke structuur; - in het veld getoetst. Verpleegkundige interventies draagt bij tot adequaat onderwijs in de klinische besluitvorming. Het boek voorziet in standaardisering en definiëring van de benodigde kennis voor verpleegkundig onderwijs en de verpleegkundige praktijk. Ook is het een hulpmiddel bij de ontwikkeling van leerplannen, die daardoor beter aansluiten op de praktijk. Verpleegkundige interventies is in de eerste plaats bedoeld voor verpleegkundigen. Zij kunnen met dit boek een keuze maken uit mogelijke interventies. Daarnaast kan het boek een instrument zijn bij de communicatie over behandelingen met andere zorgverleners. Verpleegkundige interventies ondersteunt bovendien beleidsfunctionarissen bij het zichtbaar maken van het verpleegkundig oordeel in de gezondheidszorg. Zij kunnen het boek gebruiken voor het onderzoeken van de effectiviteit en de kosten van de verpleegkundige zorg en het maken van een doelmatige planning. Nieuwe interventies zijn onder meer: Samenwerking, bevordering; Coaching gezondheid; Hyperlipidemiebeleid; Pijnbestrijding: acuut; Pijnbestrijding: chronisch en Visusscreening. De Verpleegkundige interventies (NIC) inclusief definities en indicatoren zijn ook verkrijgbaar als app voor iOS (Apple) en Android.

Verpleegkundige Interventies


Verpleegkundige Interventies
DOWNLOAD
READ ONLINE


Author :
language : nl
Publisher: Reed Business
Release Date : 2002Verpleegkundige Interventies written by and has been published by Reed Business this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2002 with categories.
Ontwerpen Van Zorg Vanuit Verpleegkundig Perspectief


Ontwerpen Van Zorg Vanuit Verpleegkundig Perspectief
DOWNLOAD
READ ONLINE


Author : Tineke Schoot
language : nl
Publisher:
Release Date : 2000Ontwerpen Van Zorg Vanuit Verpleegkundig Perspectief written by Tineke Schoot and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2000 with categories.


1 Ontwerpen van zorg volgens de methodiek van het verpleegkundig handelen 17 Inleiding 18 1.1 Professionals en methodisch handelen 20 1.2 Professionele competentie 21 1.3 Oriëntatie van de methodiek van het verpleegkundig handelen 24 1.3.1 Ontwikkeling van de probleemgeoriënteerde methodiek 24 1.3.2 Verpleegkundig zorgontwerp op basis van een probleemgeoriënteerde methodiek 26 1.4 Standaardmodel verpleegkundig zorgontwerp 28 2 Verpleegkundige diagnosen 41 Inleiding 42 2.1 Conceptuele definitie van verpleegkundige diagnose 43 2.1.1 Afbakening van andere gezondheidsproblemen 46 2.1.2 Verplegen en verpleegkundige diagnose 48 2.1.3 Verpleegkundige diagnosen en multidisciplinaire problemen 48 2.1.4 Diagnosegestuurd verplegen 50 2.1.5 Verpleegkundige diagnose en bevoegdheid 51 2.2 Structurele definitie van verpleegkundige diagnose: de elementen 52 2.2.1 De probleemomschrijving 52 2.2.2 De etiologie 53 2.2.3 De symptomatologie: signs en symptoms 55 2.3 Typen verpleegkundige diagnosen 57 2.3.1 De actuele diagnose 57 2.3.2 De dreigende diagnose 57 2.3.3 De waarschijnlijkheidsdiagnose 58 2.3.4 De syndroomdiagnose 58 2.3.5 De welzijnsdiagnose 59 2.3.6 Niveaus van de verpleegkundige diagnose 61 2.4 Tekstuele definiëring van verpleegkundige diagnose 62 2.5 Ontwikkelingsgeschiedenis van de verpleegkundige diagnose 64 2.5.1 De NANDA 65 2.5.2 Verpleegkundige diagnosen in Nederland, de stand van zaken 68 2.6 Contextuele definiëring van verpleegkundige diagnose 69 3 Resultaten van verpleegkundige zorg 73 Inleiding 74 3.1 Redenen voor de beschrijving van resultaten van verpleegkundige zorg 75 3.2 Algemene doelstellingen van zorgverlening 77 3.3 Ontwikkeling van resultaten van verpleegkundige zorg 78 3.4 Conceptuele definitie van resultaten van verpleegkundige zorg 79 3.5 Structurele definitie van resultaten van verpleegkundige zorg 82 3.5.1 Structuurelementen NOC 82 3.5.2 Structuurelementen Nederland: de RES-structuur 84 3.5.3 Zorgresultaten op verschillende niveaus 84 3.6 Tekstuele definiëring van resultaten van verpleegkundige zorg 85 3.6.1 Formulering van zorgresultaten 85 3.6.2 Formulering van indicatoren 86 3.7 Contextuele definiëring van resultaten van verpleegkundige zorg 88 3.7.1 Samenhang met verpleegkundige diagnose 88 3.7.2 Samenhang met verpleegkundige interventies 90 3.7.3 Beïnvloedende factoren 91 3.7.4 Zorgresultaten als kwaliteitsstandaarden 92 3.7.5 Kwaliteit van zorg 93 3.8 Evaluatie van resultaten van verpleegkundige zorg 94 3.8.1 Aangrijpingspunten van de evaluatie 96 4 Verpleegkundige interventies 99 Inleiding 100 4.1 Ontwikkeling van gestandaardiseerde interventies 101 4.1.1 De NIC 101 4.1.2 Ontwikkelingen in Nederland 102 4.2 Conceptuele definitie van verpleegkundige interventie 102 4.2.1 Interventie volgens de NIC 102 4.2.2 Voorkeursterminologie in Nederland 105 4.2.3 Terminologie NIC 107 4.2.4 Typen handelingen en verantwoordelijkheid 107 4.2.5 Voorbehouden handelingen 109 4.3 Structurele definitie van verpleegkundige interventie 110 4.3.1 Het label 111 4.3.2 De definitie 111 4.3.3 Verpleegkundige activiteiten 111 4.4 Contextuele definiëring van verpleegkundige interventie 112 4.4.1 Samenhang met verpleegkundige diagnose(n) 113 4.4.2 Samenhang met zorgresultaten 114 4.4.3 Samenhang met wetenschappelijk onderzoek 114 4.4.4 Samenhang met de totale gezondheidszorg 115 4.4.5 Samenhang met de individualiteit van de zorgvrager 115 4.4.6 Samenhang met verpleegkundige competenties 115 4.4.7 Samenhang met de verpleegkundige beroepsuitoefening 116 4.4.8 Samenhang met de organisatie van verpleegkundige zorg 116 5 Gegevensverzameling 119 Inleiding 120 5.1 Algemene kwaliteitseisen 120 5.1.1 Objectieve en subjectieve gegevens 120 5.1.2 Constante en variabele gegevens 121 5.1.3 Actuele en historische gegevens 122 5.1.4 Betrouwbaarheid en validiteit van gegevens 122 5.2 Proces van gegevens verzamelen 124 5.2.1 Databronnen 124 5.2.2 Methoden van gegevensverzameling 125 5.2.3 Vastlegging van gegevens 132 5.3 Verpleegkundige gegevens 133 5.3.1 Basisanamnese 134 5.3.2 Functionele gezondheidspatronen 135 6 Verpleegkundig perspectief 147 Inleiding 148 6.1 Het begrip 149 6.2 Functies van een begrip 150 6.2.1 Kennende functie 150 6.2.2 Communicatiefunctie 152 6.2.3 Standaardisatiefunctie 153 6.2.4 Onderzoeksfunctie 155 6.2.5 Domeinafbakening 155 6.3 Verpleegkundige theorievorming 156 6.3.1 Metatheorie 158 6.3.2 Conceptueel model 158 6.3.3 Middle range-theorie 163 6.3.4 Praktijktheorie 165 6.4 Functionele gezondheidspatronen: gestandaardiseerd kader voor de methodiek 166 6.4.1 Betekenis functionele gezondheidspatronen 167 6.4.2 Samenhang functionele gezondheidspatronen 167 7 Verpleegkundige besluitvorming 171 Inleiding 172 7.1 Verpleegkundige besluitvorming 173 7.2 Modellen voor besluitvorming 175 7.3 Fasen in het diagnosticeren 175 7.3.1 Klasseren 176 7.3.2 Interpreteren 178 7.3.3 Validering van het genomen besluit 181 7.4 Cognitieve strategieën bij het diagnosticeren 181 7.5 Besluitvorming over beoogde zorgresultaten 184 7.6 Besluitvorming over verpleegkundige interventies 190 7.6.1 Kwaliteitscriteria 190 7.6.2 Interventiekeuze volgens Bulechek & McCloskey 192 7.6.3 Koppeling NIC-interventies en NANDA-diagnosen 194 7.6.4 Prioriteitenstelling 195 7.6.5 Evidence-based nursing practice 197 7.7 Verantwoordelijkheid, complexiteit en transfer 199 7.7.1 Verpleegkundige besluitvorming in relatie totcomplexiteit, verantwoordelijkheid en transfer 201 7.7.2 Beginnende verpleegkundigen en experts 204 7.8 Leren nemen van verpleegkundige besluiten 205 7.8.1 De vorming van scripts 205 7.8.2 Voortdurend leren 206 8 Ordening van verpleegkundige kennis 211 Inleiding 212 8.1 Ordenen van kennis 213 8.1.1 Het belang van classificeren 215 8.1.2 Discussie 216 8.2 Ordenen van verpleegkundige kennis 217 8.2.1 Classificatie en verpleegkundige besluitvorming 218 8.2.2 Het karakter van classificatiesystemen 218 8.2.3 Discussie 222 8.3 Classificatie van verpleegkundige diagnosen 223 8.3.1 NANDA-taxonomie I 223 8.3.2 Nieuwe ontwikkelingen: NANDA-taxonomie II 224 8.3.3 Discussie 224 8.4 Classificatie van zorgvragen, multidisciplinair 225 8.4.1 De ICIDH 226 8.4.2 Discussie 226 8.4.3 De CDV 227 8.4.4 Discussie 229 8.5 Classificatie van verpleegkundige interventies 232 8.5.1 De NIC-taxonomie 232 8.5.2 Discussie 233 8.6 Classificatie van resultaten van verpleegkundige zorg 235 8.7 Naar een eenduidig samenhangend verpleegkundig begrippenkader 236 9 Zorgontwerpen 239 Inleiding 240 9.1 Zorgontwerp: conceptverheldering 240 9.1.1 Plannen van verpleegkundige zorg 241 9.1.2 Kenmerken van ontwerpen van verpleegkundige zorg 242 9.2 Niveaus in zorgontwerpen 244 9.3 Conceptuele definitie individueel verpleegplan 245 9.3.1 Context van het individuele verpleegplan 245 9.3.2 Structuur van het individuele verpleegplan 247 9.4 Standaardverpleegplan: conceptverheldering 249 9.4.1 Context van het standaardverpleegplan 250 9.5 Zorgprogramma 255 9.5.1 Context zorgprogramma 255 9.5.2 Conceptverheldering zorgprogramma 259 9.5.3 Structuur zorgprogramma 262 9.6 Ontwerp op maat 263 10 Technieken en tools 272 Inleiding 272 10.1 Besliskunde en verpleegkunde 272 10.2 Standaardisatie 274 10.2.1 Onderwerpen en niveaus van standaardisatie 277 10.2.2 De invoering en het gebruik van standaarden en gestandaardiseerde begrippen 278 10.2.3 Standaardisatie en kwaliteitstoetsing 278 10.2.4 Standaardisatie en automatisering 279 10.3 Besliskundige technieken 280 10.4 Het beperken van onzekerheid 280 10.5 De beslissingsanalyse 284 10.6 Ordeningsprincipes 284 10.6.1 Algoritme 284 10.6.2 De beslisboom 285 10.6.3 Het protocol 289 10.6.4 Richtlijnen 291 10.7 Evidence-based nursing 291 10.8 Kritiek 296 Bijlage tools 299 Inleiding 300 Tools 1 Verpleegkundig perspectief 301 Tools 2 Gegevens-verzameling 309 Tools 3 Besluitvorming ten aanzien van verpleegkundige diagnosen 327 Tools 4 Besluitvorming ten aanzien van verpleegkundige resultaten 335 Tools 5 Richtlijnen voor besluitvorming ten aanzien van verpleegkundige interventies 338 Begrippen 343 Bibliografie 350 Register 358.

Basisverpleegkunde


Basisverpleegkunde
DOWNLOAD
READ ONLINE


Author : E. M. Sesink
language : nl
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum
Release Date : 2015-06-25Basisverpleegkunde written by E. M. Sesink and has been published by Bohn Stafleu van Loghum this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-06-25 with categories.
Verpleegkundige Zorgresultaten


Verpleegkundige Zorgresultaten
DOWNLOAD
READ ONLINE


Author : Sue Moorhead
language : nl
Publisher: Bohn Stafleu Van Loghum
Release Date : 2020-03-25Verpleegkundige Zorgresultaten written by Sue Moorhead and has been published by Bohn Stafleu Van Loghum this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-03-25 with Medical categories.


Dit boek is een vertaling van 'Nursing Outcomes Classification (NOC)'. Deze vierde, herziene Nederlandse editie van Verpleegkundige zorgresultaten is gebaseerd op de zesde Amerikaanse druk. De NOC standaardiseert de namen en definities van zorgresultaten die worden gehanteerd in de verpleegkundige beroepspraktijk en in onderwijs en onderzoek. Dat maakt het boek tot een belangrijk hulpmiddel bij klinisch redeneren. Met behulp van de zorgresultaten kunnen verpleegkundigen en andere zorgverleners de toestand van patiënten, mantelzorgers, gezinnen of gemeenschappen beoordelen en kwantificeren. Verpleegkundige zorgresultaten stelt verpleegkundigen in staat om veranderingen in de toestand van de patiënt na de interventies te beoordelen en op die manier de voortgang van de patiënt te volgen. De inhoud van het boek is afgestemd op Verpleegkundige interventies (NIC), Nanda International - Verpleegkundige diagnoses en classificaties 2018-2020 en de Functionele gezondheidspatronen van Gordon. De belangrijkste kenmerken van dit boek: - volledigheid: 540 geactualiseerde zorgresultaten, waarvan 52 geheel nieuw en 57 herzien; - evidence-based; - duidelijke en klinisch zinvolle terminologie; - gebruiksvriendelijke structuur; - toepasbaar in verschillende disciplines; - getoetst in het veld. Verpleegkundige zorgresultaten draagt bij tot adequaat onderwijs in de klinische besluitvorming. Het boek voorziet in standaardisering en definiëring van de benodigde kennis voor verpleegkundig onderwijs en de verpleegkundige praktijk. Tevens is het een hulpmiddel om leerplannen beter te laten aansluiten op de praktijk. Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor verpleegkundigen. Leidinggevenden in de gezondheidszorg kunnen het boek gebruiken voor het onderzoeken van de effectiviteit en de kosten van de verpleegkundige zorg en het maken van een doelmatige planning. Nieuwe zorgresultaten zijn onder meer: Chemotherapie: verstorende lichamelijke gevolgen; Familie: functioneren dementiezorg; Financieel vaardig gedrag; Paniek: persoonlijke beheersing; Participatie: hartrevalidatie, en diverse zorgresultaten op het gebied van Kennis, Risicobeheersing en Zelfmanagement. De Verpleegkundige zorgresultaten (NOC) inclusief definities en indicatoren zijn ook verkrijgbaar als app voor iOS (Apple) en Android.

Verpleegkundige Interventies


Verpleegkundige Interventies
DOWNLOAD
READ ONLINE


Author : Joanne Comi McCloskey
language : nl
Publisher:
Release Date : 1999Verpleegkundige Interventies written by Joanne Comi McCloskey and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1999 with categories.
Verpleegkundige Diagnoses In De Hemato Oncologie


Verpleegkundige Diagnoses In De Hemato Oncologie
DOWNLOAD
READ ONLINE


Author : H. T. Speksnijder
language : nl
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum
Release Date : 2010-02-25Verpleegkundige Diagnoses In De Hemato Oncologie written by H. T. Speksnijder and has been published by Bohn Stafleu van Loghum this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010-02-25 with Medical categories.


Als verpleegkundige op een hemato-oncologieafdeling heb je te maken met sterk wisselende zorgvragen van patiënten. Het is van groot belang dat je op de hoogte bent van de actuele persoonlijke risico's en aandachtspunten van iedere zorgvrager, omdat kleine problemen in een later stadium grote gevolgen kunnen hebben. Door bijvoorbeeld een patiënt met een verminderde weerstand te wijzen op infectiegevaar, kun je veel leed voorkomen. De problemen accuraat inschatten vraagt om kennis van de aandoeningen, de behandeling en de mogelijke complicaties die kunnen optreden. Dit praktische boek helpt je hierbij. Door gebruik te maken van de handige checklists zie je in één oogopslag wat de factoren zijn die bijdragen aan het probleem, wat de symptomen zijn, wat jouw rol in de behandeling is en wat je concreet kunt doen om de persoon in kwestie te helpen en te informeren.